Blå Assistans

0 lediga jobb

Vi kan personlig assistans!

Vi har tillstånd att anordna personlig assistans för vuxna och barn.

Vår kompetens grundar sig på kunskap om och erfarenhet av att ha administrerat personlig assistans sedan år 1994 då LSS trädde i kraft.

Vi är en ideell förening med kooperativ anda. Vi har inga vinstkrav, eventuellt överskott återinvesteras i föreningen. Vi tror på självrepresentation därför består styrelsen enbart av medlemmar och legala företrädare.

Vi är arbetsgivare för personliga assistenter. De anställda har givetvis kollektivavtal, och erbjuds pensions – och försäkringsförmåner, friskvårdsbidrag samt utbildningar.

Blå Assistans är IfA-godkända.

Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

   200-499

Här finns vi